Poniżej efekt po regeneracji lamp w Mercedesie S Classe: